0 232) 366 25 52 tr Türkçe

BordroTR Bordro Danışmanlık Hizmetleri olarak, sizler için hızlı ve güvenli şekilde çalışma izin sürecini tamamlıyoruz.

  • Evrak listelerinin müşteriye ulaştırılması
  • Dilekçelerin imzaya hazır halde müşteriye ulaştırılması
  • Dosya hazırlama sürecine destek verilmesi
  • CSGB otomasyon programından başvurunun tamamlanması
  • CSGB başvuruların bizzat elden yapılarak tamamlanması
  • İlgili resmi makamlar ile sizlerin arasındaki düzenli ve hızlı iletişim trafiğinin sağlanması
  • Başvuruların takibi ve sonlandırılması
  • İlgili mevzuatlarda meydana gelen değişmelerin müşteriye aylık raporlar olarak bildirilmesi