0 232) 366 25 52 tr Türkçe

BordroTR BordroDanışmanlık Hizmetleri , firmaların Yabancı oturma izinleri konularında kesin sonuç felsefesiyle hizmet sunmaktadır.

  • Gerekli evrak listelerinin müşteriye ulaştırılması
  • Dilekçe örneklerinin imzaya hazır halde gönderilmesi
  • Emniyet makamlarına başvuruların, başvuru sahibi ile elden yapılması
  • İlgili resmi makamlar ile sizlerin arasındaki düzenli ve hızlı iletişim trafiğinin sağlanması
  • Başvuruların takibi ve sonlandırılması