0 232) 366 25 52 tr Türkçe

HAKKIMIZDA


Firmamız, bordrolama hizmetleri ve bağlı konularda hizmet veren bir firmadır. Gerçek veya tüzel kişilere, Dernek, Vakıf, Kamu, Yarı Kamu, Kamu İktisadi Teşebbüsler ve Sendikalarda istihdam edilen personellere ait Bordrolama süreçlerinin, mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve takip edilerek, işlemlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir. Dünya'da birçok ülke de, yaygın bir şekilde bordro yönetimi dış kaynak kullanılarak (Outsourcing) gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de yaygınlaşan bu sistem ile firmalar hem zaman hemde enerji tasarrufu sağlayarak kar elde etmektedirler.

02.02.2019 Sertifikalı Bordro eğitimimizi tamamladık. 23.03.2019 kayıtlarımız devam ediyor. Bordro eğitimine şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda görevlendirilmek istenen personellerinize yönelik olarak gerekli tüm bilgiler uygulamalı olarak sunulmaktadır. Bu eğitim örneklerle desteklenerek bilginin daha kalıcı olması hedeflenmektedir.

Katılımcılara mevzuat ve yasal gereklilikler ışığında bordro hazırlanması, Yapılan bordroların kontrolünün yapılması, güncel örneklerle bilgiyi sağlamlaştırmak. yer almaktadır. Ayrıca Bordro programında Kart açma, puantaj oluşturma gibi uygulamaların nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Eğitim konuları aşağıda detaylı belirtilmiştir.

İnsan Kaynakları, Personel işleri, Müdürleri, Yöneticileri, Uzman, Uzman Yrd. , Eleman ve tüm İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları,Mali Müşavirler, SMMM’ler ve firmaların Bordro ve Personel İşlerini yürüten Muhasebe yetkilileri ve çalışanları, İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda görevlendirilmek istenen veya atanan personelleriniz ve tüm Firma sahipleri katılabilir.

Ödeme ve Kayıt için Tıklayınız